Hội trà đá 8

Xả
Xả

Posted on

"Thời buổi hiện đại các công ty đang trả lương nhân sự theo hiệu suất, đâu phải theo 8 tiếng chấm công"

"Bạn buộc phải chăm chỉ vì nhiệm vụ được giao chỉ cần 1 tiếng để làm, thế mà lại mất đến nửa ngày. Những ý tưởng và đóng góp của bạn đều không khả thi cho dự án. Hơn nữa, bạn không nhanh nhạy nhận biết đầu việc nào cần ưu tiên làm, cứ cần mẫn làm tuần tự nhưng khiến ai cũng phải đợi, ảnh hưởng tiến độ chung, khiến mọi người phải gánh và nương cho bạn thì đó là vấn đề nghiêm trọng"

Cách đánh giá và quản lý hiệu quả khi "hybrid working" là gì? Làm sao để quản lý nhân sự tốt và đạt hiệu quả cao?

"Tôi bị cho thôi việc vì... chăm chỉ nhất nhì công ty"! | Báo Dân trí

(Dân trí) - Giờ không vị sếp nào quan tâm nhân viên đi làm đúng 8 tiếng đồng hồ nữa. Họ chỉ cần biết hiệu suất làm việc có đạt hay không, trong cơ số giờ trong ngày hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ được giao...

favicon dantri.com.vn

Top comments (1)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

bài này bàn chán rồi, cung chả có phương pháp nào đâu vì cơ bản cả công ty và công nhân đều là ... con người