Hội trà đá 8

Cover image for Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023
Xả
Xả

Posted on

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023

Tham gia thi nào các thím!

Lĩnh vực và đối tượng dự thi
Sản phẩm/giải pháp tham dự cuộc thi có thể thuộc các lĩnh vực:

  • Y sinh, hóa sinh
  • Giáo dục
  • Nông nghiệp
  • Môi trường
  • Vật liệu mới Đặc biệt, cuộc thi kêu gọi những sáng kiến áp dụng cho vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Đối tượng dự thi:

  • Mọi “Cá nhân” hoặc “Nhóm cá nhân” độ tuổi dưới 40 ở mọi ngành nghề đều có thể tham dự
  • Người dưới 18 tuổi cần có xác nhận của người giám hộ hợp pháp (đối với cá nhân hoặc nhóm cá nhân tự phát), hoặc tổ chức, trường học (đối với nhóm cá nhân thuộc tổ chức, trường học).
  • Người có sản phẩm dự thi phải là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân phải là chủ sở hữu của sản phẩm đăng ký tham dự cuộc thi này.

https://vnexpress.net/khoa-hoc/cuoc-thi-sang-kien-khoa-hoc

Top comments (0)