Hội trà đá 8

Xả
Xả

Posted on

Nhân viên nghỉ việc do đâu?
Họ không rời bỏ công ty mà rời bỏ những người quản lý?
Vừa đúng cũng vừa sai.
Những người quản lý là những thành tố quan trọng tác động trực tiếp đến nhân viên.
Có những công ty có chế độ đãi ngộ tốt, lương ổn. Nhưng nhân viên vẫn nhảy việc, vì quản lý trực tiếp và gián tiếp không tốt làm nhân viên cảm nhận môi trường làm việc không còn phù hợp nữa.
Có những công ty môi trường và chế độ chưa được tốt, nhưng quản lý trực tiếp tốt, nhân viên vẫn cố gắng gắn bó với công ty. Tuy nhiên sự cố gắng đó cũng có giới hạn. Công ty không có sự cải thiện thì sau một thời gian nhân viên cũng nhảy việc.
Bài viết hoàn toàn đang nhìn 1 chiều. Chưa tính đến việc nhân viên tồi làm chất lượng môi trường làm việc của công ty đi xuống. :D

Top comments (1)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

Nên có sự thay máu để có nguồn sáng tạo mới. Không nên quá nặng chuyện đi hay ở, giữ hay không.