Hội trà đá 8

Cover image for Twitter đình chỉ tài khoản những nhà báo từng đưa tin chỉ trích Elon Musk
Xả
Xả

Posted on

Twitter đình chỉ tài khoản những nhà báo từng đưa tin chỉ trích Elon Musk

E-lon-múc xứng đáng được set làm admin nhóm hủ hóa

Tài khoản Twitter của một số nhà báo từng đưa tin đưa tin chỉ trích Elon Musk tại CNN, Washington Post, Mashable và New York Times đã bị khoá mà không hề nhận được bất kỳ lời giải thích nào. Điểm chung của những tài khoản này là từng viết về việc Musk đình chỉ tài khoản Twitter - ElonJet chuyên chia sẻ dữ liệu công khai về lịch trình di chuyển máy bay riêng của ông. Những bài báo trên đều nhấn mạnh vào cam kết quyền “tự do ngôn luận” mà ông đã từng nói trước đây.

Twitter đình chỉ hàng loạt tài khoản của những nhà báo từng đưa tin về Elon Musk

Tài khoản Twitter của một số nhà báo từng đưa tin đưa tin chỉ trích Elon Musk tại CNN, Washington Post, Mashable và New York Times đã bị khoá mà không hề nhận được bất kỳ lời giải thích nào. Điểm chung của những tài khoản này là từng viết về việc…

favicon tinhte.vn

Này thì “tự do ngôn luận”!!!
"Này thì “tự do ngôn luận”!!!"

Top comments (0)