Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Cổ vật bằng gỗ gần 2000 năm tuổi đang được trưng bày tại bảo tàng Vindolanda (UK). Anh @darkflames232 và thầy giáo @mrtk9x chắc không thể đưa ra được mục đích sử dụng của món cổ vật này, ngoại trừ nghĩ đến cái chày giã cua. Nếu nó là s*x toy thì chiều dài 16cm xem ra ngắn hơn 1 cm với chuẩn của chị em ngày nay

Latest comments (2)

Collapse
 
xa profile image
Xả

Cái chày để nóc nhà gõ vào đầu trụ cột khi trụ cột xin đi nhậu! :((

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

chắc cái chày giã cua thôi Screen Actors Guild GIF by SAG Awards