Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

mình còn học được nhiều hơn bạn này

Những thứ tôi học được khi đến tuổi 40

Già hơn không có nghĩa là bạn hiểu phụ nữ hơn....

favicon spiderum.com

Top comments (2)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

😁 sân si quá đi

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Ở tuổi 40 bạn gặp được người phụ nữ của cuộc đời, nhưng vợ con ở nhà không cho phép, thế là lại thôi :(