Hội trà đá 8

To Trieu
To Trieu

Posted on

Tiếp tục theo dõi CP Pow. ACE nào mua theo khuyến nghị hôm trước từ 10 - 10.4k/cp thì hôm nay có 1 chút lợi nhuận. Chờ Breakout EMA50, Cờ tăng và chờ bung về KL.

Khối ngoại đã mua ròng 70trcp kể từ T05-2022:

Cổ phiếu POW tuần 01-2023: Khối ngoại mua ròng, khối lượng chưa tăng - Ý tưởng giao dịch - Ask Trader

Cổ phiếu Pow khởi động tuần 01-2023 tương đối tích cực khi duy trì đà tăng trong hầu hết phiên giao dịch. Chúng ta sẽ cần thêm thời gian để xác định thêm về xu hướng của Pow. Dưới đây là một vài điểm Tui nghĩ chúng ta cần quan tâm tới Pow giai đoạn đầu năm 2023. Cờ đuôi nheo tăng và EMA50 Như trong các cập nhật trước đó, Tui có đưa ra ngưỡng của Cờ đuôi nheo tăng phạm vi từ 10.000đ - 10.400đ/cp và hiện tại Pow vẫn đang biến động trong cờ tăng này. Phiên ngày 03-01-2023 POW đã có đợt tăng...

favicon asktrader.vn

Top comments (0)