Hội trà đá 8

Cover image for SỰ THAY ĐỔI TO LỚN TRONG VÒNG 100 NĂM NAY! - BÀI 2: SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐÔNG DOLLAR – KHÁI QUÁT CÁC GIAI ĐOẠN:
Vcd Vũ
Vcd Vũ

Posted on • Updated on

SỰ THAY ĐỔI TO LỚN TRONG VÒNG 100 NĂM NAY! - BÀI 2: SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐÔNG DOLLAR – KHÁI QUÁT CÁC GIAI ĐOẠN:

1. 14-44: Thời thơ ấu của ĐÔ!

Năm 1914, đồng đô (loại mới - khác với các loại tiền trước đây của mỹ) đầu tiên đc in ra bởi FED, và từ đây, 1 đồng tiền thống trị thế giới manh nhe ra đời!

Top comments (0)