Hội trà đá 8

To Trieu
To Trieu

Posted on

Cổ phiếu POW 2023: Breakout trendline, vững tay chèo

Cổ phiếu POW 2023: Breakout trendline, vững tay chèo

Cổ phiếu POW 2023 Breakout đường xu hướng giảm. Kỳ vọng Overbought trên EMA200, doanh thu và lợi nhuận tốt. Chiến lược giao dịch dài hạn POW đến hết 2024.

favicon tohaitrieu.net

Top comments (0)