Hội trà đá 8

To Trieu
To Trieu

Posted on

NAB đầu năm +7%, Vàng trong nước nhảy cóc 600k

Top comments (1)

Collapse
 
daonguyen profile image
Đạo Nguyễn

Còn lên nữa. Dự là bạc còn lên ghê hơn vàng trong năm tới