Hội trà đá 8

Cover image for #Cổ_phiếu_EVF năm 2023: Buy and Hold mục tiêu mệnh giá
To Trieu
To Trieu

Posted on

#Cổ_phiếu_EVF năm 2023: Buy and Hold mục tiêu mệnh giá

Cổ_phiếu_EVF năm 2023: Buy and Hold mục tiêu mệnh giá

Image description

Các tín hiệu quan trọng:

  1. Mô hình Vai - Đầu - Vai ngược khung Week.
  2. Morning Star tại Fibo 61.8%
  3. Phân kỳ tăng giá trên RSI và Stochastic

Chi tiết: https://www.tohaitrieu.net/co-phieu-evf-nam-2023/

Latest comments (0)