Hội trà đá 8

Cover image for Điều gì làm cho POW biến động theo Harmonic Cypher tăng từ 2023 tới Cuối năm 2024!?
To Trieu
To Trieu

Posted on

Điều gì làm cho POW biến động theo Harmonic Cypher tăng từ 2023 tới Cuối năm 2024!?

Cầu theo thống kê của TCBS với nhóm Wolf, Sheep và Shark đều tăng.

Image description

Cấu trúc Harmonic Cypher trên POW biểu đồ khung tuần:

  1. XA: Giảm từ 20.9k xuống 11.43k/cp

  2. AB: Retracement phục hồi từ 11.43 về Fibo 50% tại 16.3k/cp.

  3. BC: Extension mở rộng mức giảm từ Fibo 50% - 16.3k về Fibo Extension 127.2% tại 8.91k/cp.

Kỳ vọng tiếp theo: Phục hồi từ 8.91k về 18k để hoàn thiện cạnh CD vào giữa 2024 hoặc cuối 2024.

Vùng giá gom tích luỹ POW sẽ là từ 10.400đ/cp trở xuống và nắm giữ trong 1 - 1.5 năm với kỳ vọng sẽ biến động để hoàn thiện Harmonic Cypher và chốt lời ở 18.000đ/cp.

Khối ngoại mua ròng. Khối lượng tích luỹ hiện tại khoảng 70 triệu cổ phiếu.

Image description

Image description

Have Fun Trading!

Top comments (1)

Collapse
 
firefly profile image
To Trieu

Pow tím rồi các ông ah

Image description