Hội trà đá 8

To Trieu
To Trieu

Posted on

Cổ phiếu POW tháng 03-2023: Chinh phục kháng cự hay điều chỉnh!?

Tín hiệu tích cực cho phe Bull:

  1. Breakout đường xu hướng giảm
  2. Breakouts EMA50 và EMA200
  3. Vai - Đầu - Vai ngược xuất hiện.
  4. Khối ngoại đã mua ròng hơn 100 triệu từ tháng 06-2022

Rủi ro:

  1. Đề phòng khối ngoại quay đầu bán
  2. Mô hình nêm giảm.

Cơ hội: Kỳ vọng 2 đợt mua vào năm 2023 với mục tiêu 18.500đ/cp.

Mời anh em TRỨNG THỦ cùng chém gió: https://www.tohaitrieu.net/co-phieu-pow-thang-03-2023/

Top comments (0)