Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on

Đến bao giờ hội Jousting Vietnam mới tổ chức đấu giải nhỉ?

Top comments (2)

Collapse
 
mrtk9x profile image
KienNT • Edited

Ông trước lái ông sau vác vai sẽ đâm đc chính xác hơn vào mục tiêu. Sáng nay e mới gặp 1 đôi vác vai đi trên đường xong 😂

Collapse
 
linhdoha profile image
Ling

:)) lại còn có tip để đâm chính xác hơn cơ à