Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Với những tiến bộ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, internet vạn vật, và sổ cái phân tán, các công nghệ mới nổi ngày nay sẽ cung cấp nhiều công cụ và kỹ thuật kiến tạo hòa bình mới, có thể tác động đến tất cả các bước trong quy trình – từ những ngày đầu tiên của đàm phán, cho đến việc giám sát và thực thi các thỏa thuận.

Latest comments (0)