Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

em tính mua cái này các chị ạ

https://shopee.vn/M%C3%A0n-h%C3%ACnh-di-%C4%91%E1%BB%99ng-Lenovo-ThinkVision-M14t-14-inch-FHD-WLED-Backlit-LCD-Monitor-62A3UAR1WW-BH-36T-i.311276229.4481727668?sp_atk=aff1830d-b4fa-41d4-b707-c39f7aa86daa&xptdk=aff1830d-b4fa-41d4-b707-c39f7aa86daa

Top comments (0)