Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Lại kiểu một ý tưởng mới đưa ra tha hồ tưởng tượng này @dothanhlam

Top comments (2)

Collapse
 
hopeless profile image
Hopeless

Cicero không bị ảnh hưởng bởi những thiên kiến cố hữu trong tâm lý con người và không ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Nhiều khi đàm phán "thua" vì minh thích thế. Cảm xúc và niềm vui đem lại giá trị hơn việc thắng hay thua. Cái này thì chắc AI chưa hiểu được.

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

chuẩn rồi, làm nhớ lại cuộc chiến StarCraft năm nào