Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Giai đoạn này nhìn quanh thấy trình độ lao động xung quanh thấp thật sự... elite đi đâu hết ấy nhỉ 🥵?

Điên nhất là thế hệ giai đoạn 2008-2015 đi làm bigcorp phát triển đủ mọi sản phẩm mới, sau rơi rụng chuyển sang bán hàng online với đi chém gió hết cả...

Top comments (2)

Collapse
 
hopeless profile image
Hopeless

elite đi làm KOL hết rồi chăng :p

Collapse
 
thuyenvienxu profile image
Thuyền Viễn Xứ

Elite qua Mỹ làm hết rồi :)))