Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on

Giai đoạn này nhìn quanh thấy trình độ lao động xung quanh thấp thật sự... elite đi đâu hết ấy nhỉ 🥵?

Điên nhất là thế hệ giai đoạn 2008-2015 đi làm bigcorp phát triển đủ mọi sản phẩm mới, sau rơi rụng chuyển sang bán hàng online với đi chém gió hết cả...

Top comments (2)

Collapse
 
mrtk9x profile image
KienNT

elite đi làm KOL hết rồi chăng :p

Collapse
 
thuyenvienxu profile image
Thuyền Viễn Xứ

Elite qua Mỹ làm hết rồi :)))