Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Mr Biết Tuốt - bị kẹt ở cái đỉnh ngu dốt nhưng lại có ảo tưởng cao độ

Top comments (1)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

"Chúng ta có thể nhận ra hiệu ứng này rất dễ dàng trong xã hội: những người chẳng có một tí chuyên môn nào lại phát biểu rất đao to búa lớn về lãnh vực đó; những người chỉ với những kiến thức đầu tư học “mót” lại tự tin sẵn sàng bỏ số tiền dành dụm cả đời vào cuộc chơi đầu tư chứng khoán; những thường dân chỉ biết thông tin như “lá mít” lại sẵn sàng chê bai dè bỉu những quyết sách của những nhà lãnh đạo hàng đầu…"
(nguồn từ tamlyhoctoipham)