Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

căng thế nhở, bỏ phố lên núi sống thôi vậy

Oldest comments (1)

Collapse
 
damdidadidam_hello profile image
Đầm Đì Đá Đi Đâm

Chả này càng ngày càng đáng ghét. Tu tập mọe gì. Có ai hiểu biết mà dám nói là "giờ bố mày thông hết, thích hỏi gì tao trả lời hết" ko cơ chứ =)) Cái đầu toàn sỏi này có khi nào cố tình dùng drama gia đình để PR, để rửa tiền, để làm cái khỉ mọe j đó ko ta.