Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Mình từng thấy mấy clip trêu con kiến bằng cách thả một cục đường, con kiến thấy cục đường liền quay về tổ và kéo theo đồng đội tới để thu hoạch. Nhưng khi nó quay lại cùng các chiến hữu thì cục đường đã bị người chơi giấu mất, và thế là con kiến bị đồng đội chửi là đồ bốc phét.

NÓI DỐI LÀ MÓN QUÀ TUYỆT VỜI CỦA THƯỢNG ĐẾ DÀNH CHO NHÂN LOẠI

Mình từng thấy mấy clip trêu con kiến bằng cách thả một cục đường, con kiến thấy cục đường liền quay về tổ và kéo theo đồng đội tới...

favicon spiderum.com

Top comments (0)