Hội trà đá 8

# thuvi

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
955341ec-8136-44f0-a0d9-5a266998d2f0

NÓI DỐI LÀ MÓN QUÀ TUYỆT VỜI CỦA THƯỢNG ĐẾ DÀNH CHO NHÂN LOẠI

Mình từng thấy mấy clip trêu con kiến bằng cách thả một cục đường, con kiến thấy cục đường liền quay về tổ và kéo theo đồng đội tới...

favicon spiderum.com
Comments
1 min read
8eee3f10-405e-415b-83a2-4051d223db08

nhìn đã thấy thèmmm 😁

Reactions 1 Comments
1 min read
d65addba-53c5-4327-8ceb-35316a2f1485

Một đống sọ bò rừng bị săn bắn (khoảng năm 1870)

Đống sọ bò này được thu thập lại để nghiền làm phân bón.

Một bức ảnh buồn.

Credit: Tom Miranda

Comments 1
1 min read
a4fd2d8a-179b-4738-9c29-a4488baa0a8c
Reactions 1 Comments
1 min read
loading...