Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Một đống sọ bò rừng bị săn bắn (khoảng năm 1870)

Đống sọ bò này được thu thập lại để nghiền làm phân bón.

Một bức ảnh buồn.

Credit: Tom Miranda

Top comments (1)

Collapse
 
tradade profile image
tradade

Và sau đó người do đỏ được dồn vào một khu gọi là "bảo tồn"