Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on

Em khổ quá các chị ơi 😂 dạo này điên hết cả người

Top comments (3)

Collapse
 
applegriin profile image
Applegriin

Có hôm tôi điên quá, phải đóng cửa ra sân trồng rau 🤣🤣

Collapse
 
mrtk9x profile image
KienNT

chị có 10 cây rau, chị trồng hết 4 cây rau thì chị còn lại mấy cây rau...

Collapse
 
applegriin profile image
Applegriin

Thôi nào... 🤣🤣