Hội trà đá 8

Cover image for Đề xuất mô hình thị trưởng cho TP HCM
Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Đề xuất mô hình thị trưởng cho TP HCM

UBND TP HCM nên tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình thị trưởng, khi đó trụ sở cơ quan này sẽ là Toà thị chính như một số thành phố lớn trên thế giới, theo các chuyên gia.

Top comments (0)