Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on

Viện dưỡng lão?

Top comments (5)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

kệ chúng nó. Đẻ nó ra là lựa chọn của mình, nuôi dạy chúng nó lớn là trách nhiệm của mình. Về già tự lo, tích tiền tiết kiệm trả cho dịch vụ chăm sóc - viện dưỡng lão cao cấp

Collapse
 
linhdoha profile image
Ling

Lúc ý đầu óc minh mẫn mà tự lo được không anh?

Collapse
 
linhdoha profile image
Ling
Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

Đúng là hồ điên
Sang Mỹ chưa mà dám bảo robot

Collapse
 
linhdoha profile image
Ling

Chắc là chưa :v