Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Viện dưỡng lão?

Top comments (5)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

kệ chúng nó. Đẻ nó ra là lựa chọn của mình, nuôi dạy chúng nó lớn là trách nhiệm của mình. Về già tự lo, tích tiền tiết kiệm trả cho dịch vụ chăm sóc - viện dưỡng lão cao cấp

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Lúc ý đầu óc minh mẫn mà tự lo được không anh?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man
Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

Đúng là hồ điên
Sang Mỹ chưa mà dám bảo robot

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Chắc là chưa :v