Hội trà đá 8

Cover image for quyền được ... NGU
Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

quyền được ... NGU

Phàm sống trên đời, có nhiều quyền mà chúng ta phải đòi hỏi, phải đấu tranh để có được.
Quyền được sống hạnh phúc, được học hành tử tế ...
Thế nhưng quyền được NGU chắc chả ai nghĩ đến bao giờ.
Người được quyền ngu không phải trả lời tất cả các câu hỏi vô lý của người khác. Họ có thể nói "không" ... đơn giản là họ không biết, và họ ngu.
Nhiều người ngu thật. Vì ngu mà họ thanh thản hơn, ít trách nhiệm hơn, ít áp lực hơn và ... sống hạnh phúc hơn
Ngu thì ít mệt mỏi
Các cụ nói "ngu si hưởng thái bình" là vậy
Hãy cho tôi được ngu.

Top comments (2)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

ok cho phép

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man • Edited

Đang định viết một bài tương tự về quyền không hoàn hảo / không xinh đẹp của chị em trong bối cảnh các chú dê thi nhau đưa ảnh gái, ảnh hàng lên group 😁