Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Chanh và ớt... Một ông chua, một bà cay. Không cùng một bát nhưng đều là gia vị cần thiết cho bát bún mọc ban sáng 😋

Top comments (1)

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Không, với một số người thôi bác. Với em thì vị cay không cần thiết :D