Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Gốc rễ của vấn đề nằm ở văn hóa

Nhân ngày 20/11, GS. Neal Koblitz, Đại học Washington và từng tình nguyện giảng dạy từ sau đại học đến phổ thông của nhiều nước chia sẻ về sự trân trọng của xã hội đối với những người thầy.

The post Gốc rễ của vấn đề nằm ở văn hóa appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Oldest comments (0)