Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Lần đầu tiên thể hiện sự đồng bộ hóa nhịp bẩm sinh ở động vật

Người ta từng cho rằng việc chuyển động một cách chính xác theo nhịp phách nhạc là kỹ năng riêng có của con người. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy những con chuột hóa ra cũng có năng lực này. Tốc độ tối ưu cho việc lắc lư theo nhạc phụ thuộc vào hằng số thời gian trong não (tốc độ mà bộ não có thể phản hồi với một đối tượng nào đó) tương tự ở khắp mọi loài.

The post Lần đầu tiên thể hiện sự đồng bộ hóa nhịp bẩm sinh ở động vật appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)