Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Ngành công nghiệp thuốc lá VN: Lợi bất cập hại

Ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam đạt tỉ USD nhưng hệ quả của thuốc lá lên đời sống kinh tế xã hội lại lớn hơn rất nhiều. Đóng góp kinh tế của ngành công nghiệp thuốc lá nói chung không đủ bù đắp những thiệt hại về sức khỏe và kinh tế.

The post Ngành công nghiệp thuốc lá VN: Lợi bất cập hại appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)