Hội trà đá 8

Cover image for Quy trình chọn trọng tài bắt chung kết World Cup 2022
Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Quy trình chọn trọng tài bắt chung kết World Cup 2022

Trọng tài Ba Lan Syzmon Marciniak được chọn điều khiển trận Argentina - Pháp ở chung kết World Cup 2022 sau khi FIFA cân nhắc, tính toán rất nhiều yếu tố.

Top comments (0)