Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Thúc đẩy can thiệp sớm với các nguy cơ dịch bệnh do khí hậu

Thời tiết cực đoan cùng những tác động môi trường khác của biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm – việc dự đoán được thời gian và địa điểm bùng phát có thể giúp nhân viên y tế công cộng phản ứng sớm và hiệu quả hơn nhằm kiểm soát sự lây lan và giảm thiểu số ca mắc.

The post Thúc đẩy can thiệp sớm với các nguy cơ dịch bệnh do khí hậu appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Oldest comments (0)