Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Năm làm việc theo kiểu nhàn hạ nhất nhưng cũng là năm mệt mỏi nhiều muộn phiền nhất. Gặp và chiêm nghiệm không ít câu chuyện đời chuyện người, nhưng có lẽ biết ít sẽ vui hơn.

Oldest comments (1)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

trong hình là món chả rồng à ?