Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Những người cấp tiến thì lại hay sa vào giáo điều thích dạy dỗ người khác. Những bài học kiểu này một thời được hấp thụ và phổ biến vô cùng rộng rãi để đem đi cô lập quan điểm của người khác.

https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/9-cau-nguy-bien-die...

Top comments (2)

Collapse
 
damdidadidam_hello profile image
Đầm Đì Đá Đi Đâm

Làm cho nhà Ép à mà lại xem chungta.com hả ông?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Trước tôi dân Ép đây