Hội trà đá 8

# anhlam

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
Anh Lâm Múc có gì hay ho?

Anh Lâm Múc có gì hay ho?

Một số người bạn mình có vẻ không thích anh Lâm vì cho rằng anh nói điêu, chiêu trò và đầy toan tính vụ lợi bẩn bựa,... Mình thì thấy anh Lâm này cũng hay.

Sao mà hay?

Vì lão ý biết chuyển biến từ nói chơi thành thật. Có lẽ không có nhiều người hiểu được điều này nhưng mà việc nói chơi sẽ mua Twitter nó thể hiện rằng lão có một ý tưởng sơ khởi nào đó về việc này thật. Và ô kìa, thiên hạ muốn vùi dập lão nên bắt lão đã nói thì phải mua chứ không được nói chơi kiểu rẻ tiền. Đúng là cách tạo duyên bổ khuyết khéo léo.

Nghe nói ngày xưa lão cũng tầm thường, ăn may vài phi vụ đầu tư ý tưởng trở thành giàu sụ. Ok, nhưng còn giai đoạn sau đó lão làm Tesla, SpaceX với tàu vũ trụ và loạt ...

Reactions 2 Comments 4
4 min read
loading...