Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

buồn

Thu ngân sách năm 2022 vượt dự toán gần 28%, vẫn còn 2 khoản thu chưa đạt chỉ tiêu - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021 và vượt 27,8% dự toán; trong đó, có nhiều khoản thu vượt xa dự toán như thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu về nhà đất... Tuy nhiên, vẫn còn 2 khoản thu không hoàn thành dự toán được giao...

favicon vneconomy.vn

Top comments (0)