Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

tuyệt quá viettel ơi

Viettel Construction "cắm cờ" số lượng biệt thự xây dựng tại hơn 90% số huyện cả nước

Mặc dù chỉ mới mở rộng dịch vụ xây dựng dân dụng đến các hộ gia đình từ cuối năm 2019 đến nay, Viettel Construction đã đồng hành cùng người dân xây dựng tổng số công trình nhà ở, biệt thự tại 633/701 huyện trên cả nước (tương đương 90,3%).

favicon cafebiz.vn

Top comments (0)