Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Cùng nhau phát triển Đà Lạt nào

Lâm Đồng: 3 doanh nghiệp muốn thuê gần 178 ha đất rừng làm du lịch sinh thái

Diện tích đất rừng được các doanh nghiệp đề xuất thuê nằm tại huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt.

favicon vietnammoi.vn

Top comments (0)