Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

ủa lão này nói đúng đấy chứ

Top comments (7)

Collapse
 
dieptruc profile image
Diệp Trúc

Áp đặt. Đọc sách nhiều mà gia trưởng thích thể hiện ghê.

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

áp đặt chỗ nào?

Collapse
 
dieptruc profile image
Diệp Trúc

Tại sao xã hội phải khoe theo ý của người viết?

Thread Thread
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

ý nào? họ nhận xét mà

Thread Thread
 
dieptruc profile image
Diệp Trúc

test 1

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Haiz đời mỗi ông một kiểu

Collapse
 
xa profile image
Xả

Sai bét! Em thấy a Thái khoe suốt. Đọc cái gì hay cũng post lên cho ae xem cùng. Có hiếm thấy đâu! =))