Hội trà đá 8

Polka-dot man for VTT Creative

Posted on

Đánh giầy 5K/đôi

Sáng mai chúng tôi tổ chức tại văn phòng VTT Creative
211 Xã Đàn, Hà Nội.

Quả rẻ, các ông tham gia cùng cho vui!

Top comments (2)

Collapse
 
hopeless profile image
Hopeless

Nhìn vào đôi giày của người đàn ông có thể biết được anh ta là người thế nào! Đánh giày đi anh em =))

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

ok fine