Hội trà đá 8

Đầm Đì Đá Đi Đâm
Đầm Đì Đá Đi Đâm

Posted on

Chú phỉnh làm sao để vay đc từ WB & IMF

Dân đen như mọi người trong chúng ta đều phải rảnh lắm mới nghĩ ra câu hỏi đại loại như:

  • Chính phủ các nước thì hoạt động dựa trên Luật nào?
  • Ai, tổ chức nào, công nhận độc lập 1 quốc gia, 1 thể chế?

Mà có nghĩ ra cũng biết tìm đâu ra câu trả lời. Vì cái này, phải đợi giải mật thì mới có thứ gọi là chính thống để dân đen tư duy về nó, hiểu nó. Nhất là khi chuyện này sẽ dẫn tới chuyện kia, chuyện nguồn gốc thực sự của 1 thể chế.

Bổn lão tôi vốn có tí hiểu biết, mặc dù chưa có đầy đủ bằng chứng, lý lẽ chặt chẽ để tuyên bố cho chắc. Nhưng thôi làm ngụm trà đá, tranh thủ giữa giờ trận ManC, tôi chia sẻ biết gì nói nấy.

Mọi thứ nó bắt đầu đúng là từ thành Rome các bác ạ. Nghĩa là, sau khi Thiên Chúa Giáo trở thành tổ chức, Giáo Hoàng khi ấy tự phong mình là con của Chúa, tức là có quyền sở hữu lên toàn bộ hành tinh này. Và cũng vì thế, mà mỗi đời Giáo Hoàng sẽ có quyền đưa ra các Công Ước/Phán Quyết có giá trị vượt lên tất cả mọi Bộ Luật của các quốc gia.

Từ thời Thập Tự Chinh, cho tới thời Colombus, thời Tập đoàn Đông Ấn, Tập đoàn Bắc Mỹ, các đội quân ấy đều vin vào Công Ước của Giáo Hoàng để đi cướp đất. Đứa nào ko chịu cải đạo, ko chịu quỳ trước Thánh giá, thì coi như ko công nhận Công Ước, và thế là bùm chéo thôi.

Sau khi chiếm lãnh thổ, thì cũng đồng nghĩa mảnh đất đó thuộc quyền cai trị của Hoàng Gia Anh, dưới trướng của Giáo Hội. Mà như vậy có nghĩa nơi đó sẽ phải tuân phục Luật Admiralty:

https://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty_law

Luật này nôm na thế này: Mỗi quốc gia là 1 con thuyền to. Mỗi người trong quốc gia đó là 1 kiện hàng. Nghĩa là mỗi đứa trẻ sinh ra, sẽ được cấp 1 cái Giấy Khai Sinh, có giá trị tương đương với 1 sản phẩm phái sinh. Giấy này trên thị trường Vốn giữa các thể chế được coi là tài sản, mà ở đó giá trị tương đương với tổng số thuế cá thể này có thể làm ra trong 1 kiếp.

1 thể chế được phát hành tiền tệ, được tham gia thị trường vốn, tham gia thương mại quốc tế...khi và chỉ khi được Giáo Hoàng công nhận. Hay nói cách khác, đồng nghĩa khi thể chế đó công nhận Luật Admiralty có giá trị bao trùm lên trên Bộ luật riêng của nước đó.

Như vậy, nói cách khác: Giáo Hoảng bảo là mày muốn độc lập thì chơi theo luật của tao. Ko thì tự lập làng mà chơi. Mỗi tội, cả đám chẳng có mấy thằng đủ khỏe để tự lập sân riêng mà chơi vs nhau.

Và đấy, 1 con người, trong mắt đám đó, chỉ giống như 1 nô lệ, mà giá trị được ước tính theo lượng thuế mà hắn ta ước tính làm ra trong 1 đời. Và dựa trên cái đó, mà Wb & IMF cho vay, cấu thành từ con số, lãi suất, chu kỳ trả nợ, điều kiện giãn nợ...blah blah.

À mà khoan, trước đấy thì Giáo hoàng còn bảo: chúng mày phải để tao lập cái ngân hàng TW ở đấy, nhưng ko được để đứa nào biết đấy là bank của tau, mà phải bảo là bank nhà nước (bank của toàn dân, còn toàn như nào ko nói, oke)

Á đù, khác méo gì chế độ sưu thuế thời chị Dậu đâu. Đấy, đấy, hôm nay tạm viết ra được đến thế.

Latest comments (1)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

khó hiểu thế nhỉ