Hội trà đá 8

Do Aslan Thanh Lam
Do Aslan Thanh Lam

Posted on

Cẩn thận quá cũng là một hạn chế. Nếu tuổi trẻ là sự liều lĩnh thì tuổi già càng phải liều lĩnh hơn vì còn gì đâu ngoài cái mạng già

Top comments (3)

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Ủa, tuổi trẻ chưa có gì mới có thể liều lĩnh. Chứ tuổi già người ta có nhiều thứ để lưu luyến và gánh vác rồi thì sao mà liều được ạ?

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

còn mỗi cái mạng già thôi đó, chứ đâu còn gì lưu luyến và gánh vác :))

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Gia đình, con cái, bố mẹ già...Quá nhiều thứ gánh nặng trên vai