Hội trà đá 8

To Trieu
To Trieu

Posted on

Cổ phiếu DVP năm 2023: Vùng giá này sẽ là hợp lưu, phù hợp đầu tư dài hạn

Các Signal kỹ thuật:

  1. Mô hình Wedge tích luỹ tăng dần.

  2. Hỗ trợ chuyển thành kháng cự tại 44 - 48k

  3. EMA200.

  4. RSI tiềm năng Oversold khi tiếp cận hỗ trợ.

Về cơ bản:

DVP làm ăn ngon lành với mức cổ tức tầm 5000đ/cp mỗi năm. So với giá đầu tư, Lợi nhuận từ cổ tức có thể đạt 10% - 18% mỗi năm. Thực trả năm 2022 là 6000đ/cp chưa kể các lợi nhuận từ chênh lệch giá.

P/E và P/B của DVP hiện đang thấp hơn chỉ số ngành chung vì 2 yếu tố:

  1. Giá của DVP đang bị định giá thấp và BVPS cao khiến P/B đang hấp dẫn.

  2. Cổ tức của DVP quá cao kéo P/E giảm sâu so với chỉ số ngành

Nợ của DVP chỉ chiếm 9.94% vốn chủ, cực thấp giúp mang lại sức khoẻ tài chính tuyệt vời.

Chi tiết kế hoạch: https://www.tohaitrieu.net/co-phieu-dvp-nam-2023-mua-o-hop-luu/

Latest comments (0)