Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Lạnh tê tái làm bát phở tái chín 😁

Top comments (2)

Collapse
 
xa profile image
Xả

Bát Phở có giá giống miền trong ghê!

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Lâu rồi không ăn quán phở nào mà thấy ngon cả =.=