Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on

Lạnh tê tái làm bát phở tái chín 😁

Top comments (2)

Collapse
 
mrtk9x profile image
KienNT

Bát Phở có giá giống miền trong ghê!

Collapse
 
dende profile image
Dende

Lâu rồi không ăn quán phở nào mà thấy ngon cả =.=