Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Lạnh tê tái làm bát phở tái chín 😁

Latest comments (2)

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Lâu rồi không ăn quán phở nào mà thấy ngon cả =.=

Collapse
 
xa profile image
Xả

Bát Phở có giá giống miền trong ghê!