Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Updated on

Trong môi trường cạnh tranh thì đương nhiên người nỗ lực và tinh thần cao hơn sẽ dành được cơ hội lớn. Không thì ít nhất lúc chia thưởng hoặc khi xét duyệt vào core team.

Nhân viên tôi không muốn cống hiến vì làm việc ngoài giờ không công

Cố gắng vận động nhân viên đi làm trọn ngày nghỉ để hoàn thành dự án, nhưng cả nhóm tôi không nhận được đồng nào tiền làm việc ngoài giờ.

vnexpress.net

Top comments (1)

Collapse
 
xa profile image
Xả

Việc kinh doanh không hiệu quả là do sếp hay nhân viên?
Khi nhân viên làm thêm giờ kịp tiến độ, hoàn thành sản phẩm đạt chất lượng, có thể ko thưởng nhưng làm thêm giờ cũng cắt luôn thì... câu chuyện quay lại vẫn là ở người lãnh đạo có tâm và tầm nhìn hay không. Ko có tiền để trả tiền làm thêm giờ thì cũng không nên tiếc gì những câu động viên tưởng thưởng hay 1 hình thức biểu dương khác. 😁