Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Đúng là có làm, có dấn thân, có bài học và có hơn thật! 💪

Phát hiện mới từ 'Mặt Trời nhân tạo' của Trung Quốc

Các nhà nghiên cứu làm việc trong dự án "Mặt Trời nhân tạo" EAST phát hiện một chế độ hoạt động plasma giúp sản xuất năng lượng nhiệt hạch ổn định và hiệu quả hơn.

vnexpress.net

Top comments (0)