Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Cách nào đơn giản nhận thừa kế khi cha mẹ không để lại di chúc?

Cha mẹ em đứng tên chung mảnh đất nhưng đều đã mất, không lập di chúc. Nay 4 con thống nhất bán đất, chia đều tiền nhưng không biết phải làm thủ tục gì trước, gì sau.

Top comments (0)